Стартирали Гълъби

Румъния-520км.

 
N:
Страна:
Собственик:
Марка N:
Време:
1  Иван Димитров  65572  
2  Милена Петрова 42724  
3  Колича  24414  
4

 Станислав Пенев  14460  
5  Веселин Чолаков 41828  
6  Стоян Попов 24702  
7  Нурсал Барсака 56265  
8  Илиян Божилов 22018  
9  Милен Петров 60430  
10  Митко Сахране 61108  
11  Иван Захариев  02321  
12  Коста Методиев 66629  
13  Георги Георгиев  24586  
14  Даниел Терзиев 62827  
15  Мустафа Ахмет  56319  
16  Георги Георгиев 24960  
17  Георги Георгиев 24924  
18 Austria  Драголюб Петрович 151  
19  Стоян Влаев 11268  
20  Гошо Кебабчето 36436  
21  Димитър Макето 62404  
22 Germany  SG Wilk 624  
23 Germany  SG Wilk 622  
24 Germany  SG Wilk  604  
25  Веселин Чолаков 41831  
26  Нурсал Барсака 56264  
27  Калин Макелов  58656  
28  Данчо 58496  
29  Димитър Макето 62882  
30  Иван Захариев 02397  
31  Панайот и Георги  20733  
32  Стоян Попов 24720  
33  Нурсал Барсака 54395  
34  Мустафа Ахмет  42702  
35  Даниел Георгиев 24997  
36  Виктор 37267  
37  Нурсал Барсака 54396  
38  Иван Любомиров 03797  
39  Илиян Божилов  02218  
40  Хюсейн Рустен 46609  
41  Илиян Божилов 30766  
42  Нурсал Барсака  54391  
43  Стоян Влаев 11273  
44  Георги Иванов 59000  
45  Илиян Божилов 02215  
46  Милен Петров  60459  
47  Митко Сахране 61301  
48  Илиян Божилов 02217  
49  TIM-белгин Заевет  56324  
50

 Сюлейман Салиев

42765  
51  Хюсейн Рустен  46606  
52  Димитър Куртев 00090  
53  Веселин Чолаков 41803  
54  Гошо Кебабчето 37879  
55  Димитър Митов 37657  
56  Георги Георгиев 24956  
57  Митко Сахране  61117  
58  Nik Boers 18703  
59  Сюлейман Салиев  43768  
60  Стойчо Стойчев  60815  
61  " CITRO "  0738589  
62  Иван Димитров 67749  
63  Сюлейман Салиев 43768  
64  Георги Бакшев 41952  
65  Айдън Мехмет 58879  
66  Хюсейн Рустен 46632  
67  Иван Димитров 67748  
68  Панайот и Георги  20750  
69  Митко 61342  
70  Colobodrum Euroalpin 1013049  
71  Colobodrum Euroalpin 1013052  
72  Биби Щефанеско 1053124  
73  Биби Щефанеско 1006060  
74  Биби Щефанеско 0973678  
75  Андрей Мариус  1111517  
76   Андрей Мариус 1111482  
77   Андрей Мариус 1111414  
Choose Your Language
Кучета САО
Кучета САО

Приятели :